Ouderraad

Sedert 2003 is er een ouderraad van onze scouts in het leven geroepen. Deze raad bestaat uit gemotiveerde scoutsouders die vrijwillig graag wat extra tijd vrijmaken voor onze jeugdbeweging. Enkele malen per jaar steekt deze ouderraad dan de koppen bij elkaar samen met de groepsleiding en de groepsaalmoezenier.

Er zijn een 3-tal doelstellingen die we met onze ouderraad beogen:

  1. De ouderraad is een adviesraad: allerhande zaken worden geëvalueerd en geadviseerd naar de groep toe. Het is een positieve bijdrage leveren door bepaalde voorstellen en opmerkingen naar voor te schuiven.
  2. De ouderraad zit vol met helpende handjes, zij worden ingeschakeld in de werking van de scouts
    – bij grote activiteiten: bv. het spaghettifestijn, de kampbarbecue, …
    – materiële ondersteuning: bv. vervoer met auto’s, …
  3. De ouderraad heeft ook de bedoeling om een brug te slaan tussen de scoutsouders en de leidingsploeg.

Bent u als ouder ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Neem dan contact op met de groepsleiding!

Comments are closed