Vzw ‘Nele’

De vzw ’Nele’ is er gekomen op initiatief van een aantal ouders. In juni 2016 was er een eerste Algemene Vergadering waar de statuten werden voorgelezen. Het is de bedoeling om naast de jeugdbeweging te staan en de Scouts en Gidsen ‘Nele’ Asper te ondersteunen en samen met hen de lokalen te beheren. Momenteel zijn zowel ouders, leiding als oud-leiding vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en komen we maandelijks samen. Bij vragen of opmerkingen die interessant kunnen zijn voor de vzw, kan u steeds een bericht sturen naar vzw.nele@gmail.com.

Comments are closed