Individuele steekkaart

Individuele steekkaart

Wat is het?

De individuele steekkaart is het formulier waarop de ouders van scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. De takverantwoordelijke houdt deze elke scoutsactiviteit bij. Dankzij deze informatie kan een leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie. In het bijzonder is dit belangrijk voor het scoutskamp, daar wij geen leden op kamp toelaten zonder correct ingevulde medische fiche.

Digitale steekkaart

Scouts Asper schakelt dit jaar over naar een digitale steekkaart in plaats van de papieren versie. Het voordeel is dat de gegevens slechts éénmalig ingevuld moeten worden. Ze blijven bewaard op de online Groepsadministratie en moeten de volgende jaren enkel gecontroleerd worden. De dataverzameling is onderhevig aan GDPR en beter beveiligd. Ouders kunnen voor hun kind zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie en de individuele steekkaart online invullen. Meerderjarige leden of leiding kunnen hun gegevens zelf beheren.

Stappenplan

  • Maak een login op de groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Let op! Hiervoor heeft u het lidkaartnummer nodig. Dit is een 13-cijferlange code die u terugvindt op het lidkaart. Deze kan u ook opvragen bij de groepsleiding.
  • Log in op de groepsadministratie en vul de online individuele steekkaart in. Let op! Druk steeds op de knop ‘opslaan’ zodat uw gegevens bewaard blijven.
  • Controleer nadien elk jaar je gegevens en pas aan bij wijzigingen.